Home  /  Disciplines

De kracht van multidisciplinair advies

Bij W2N engineers geloven we in een multidisciplinaire projectbenadering. We bekijken uw nieuwbouw-, renovatie- of verbouwproject niet vanuit één specifieke invalshoek. Maar juist vanuit meerdere. W2N engineers is u van dienst met bouwkundig advies over constructies, bouwfysica, energie en aardbevingsbestendigheid. Met deze brede expertise stemmen we de bouwkundige facetten van uw project op elkaar af. Met als voordeel een kwalitatief optimaal projectresultaat én een hoge efficiëntie.


W2N engineers

Dopheide 2
9202 PB  Drachten

0512 544888
drachten@w2n.nl

W2N engineers bouwkundig ingenieursbureau

W2N engineers is een bouwkundig ingenieursbureau met een multidisciplinaire expertise. Jaarlijks realiseren we zo’n 3.000 bouwprojecten variërend van groot- tot kleinschalig. Onze adviezen zijn fundamenteel. Doordacht vanuit een brede bouwkundige optiek. En daardoor sterk bepalend voor de voortgang en het welslagen van >>> lees meer

 
Button